نحوه ارسال

در روزهای عادی، سفارش‌ طبق رویه‌ زیر ارسال می‌شود. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پر ازدحام مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است و امکان دارد، طبق رویه‌ زیر صورت نگیرد.

* سفارشات با زمان تقریبی بین 24 تا 48 ساعت کاری تحویل خواهد شد.