افتخارات

آرینا دارو با تلاش های مستمر کارکنان خود موفق به کسب گواهینامه های مختلفی از سازمان های معتبر داخلی و خارجی شده است.