پرمیکس ویتامینه

Premix Vitamin A

مقدار مصرف در طیور

جوجه های گوشتی: 600 گرم پریمیکس در یک تن خوراک

تخمگذار و مادر : 1 کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک