محصولات آبزیان

توسعه صنعت آبزی پروری و همچنین شرایط مناسب و خوب پرورش انواع ماهی های پرورشی در کشور موجب گردید تا شرکت آرینا دارو اقدام به تولید انواع مکمل های غذایی برای آبزیان نماید و همچنین آمادگی خود را برای تولید مکمل های غذایی مناسب با انواع آبزیان طبق سفارش مشتری اعلام می دارد.